Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce plików cookie.
O nas
 
Region:Górny Śląsk|zmień

Relacja z czata

​ ​​​​​​​​​​​​​​​​

 
 
 
 

Relacja z czata inwestorskiego po wynikach za 1 kwartał 2017 r.

Relacja z czata inwestorskiego po wynikach za 1 kwartał 2017 r.

 

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą TAURON, który odbędzie się 11 maja (czwartek) o godz. 15:00. Na pytania inwestorów będzie odpowiadać Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

Moderator: Szanowni Państwo, Witamy na czacie dla inwestorów indywidualnych poświęconym omówieniu wyników Grupy TAURON za I kwartał 2017 r. Serdecznie zapraszamy do zadawania pytań.

Zbitymiś: Co miało największy wpływ na dość dobre wyniki Taurona w I kwartale ?

Marek Wadowski: W pierwszym kwartale 2017 r. mieliśmy do czynienia z następującymi zdarzeniami jednorazowymi: rozwiązanie rezerwy w wysokości 190 mln zł związanych z projektem w Stalowej Woli, 75 mln zł dodatnich różnic kursowych, niskie koszty umorzenia zielonych certyfikatów (wpływ na wynik: 60 mln zł) i rozliczenie darmowych uprawnień do emisji 1,7 mln ton CO2 z roku 2016 (wpływ na wynik: 31 mln zł). Zdarzenia te nie będą miały wpływu na wynik kolejnych kwartałów 2017 roku, stąd uważamy, że wynik EBITDA w roku 2017 powinien być zbliżony do wyniku z 2016 roku.

profesjonalista: Jakie wyniki generuje kopalnia Brzeszcze przy obecnych cenach węgla?

Marek Wadowski: W pierwszym kwartale 2017 r. kopalnia Brzeszcze wyprodukowała 225 tys. ton węgla, o 115 tys. ton więcej r/r. Pomimo tego wynik osiągnięty na produkcji węgla jest gorszy o kilkanaście mln zł. Główną przyczyną był wzrost kosztów robót przygotowawczych. W kolejnych kwartałach przewidujemy znaczący wzrost wolumenu produkcji i poprawę wyniku. Osiągnięty przez Brzeszcze wynik wskazuje, iż w segmencie Wydobycie konieczna jest ciągła dyscyplina kosztowa i produkcyjna.

werk: Z czego wynika ponad podwojenie EBITDA Segmentu Sprzedaż?

Marek Wadowski: Wynika to przede wszystkim z rozwiązania rezerwy związanej z projektem ECSW. Szczegółowe informacje na temat wyników segmentu Sprzedaż znajdują się na str. 12 załączonej prezentacji.

ShortPlayer: Jakie nakłady zostały już przeznaczone na kopalnię Brzeszcze i jakie jeszcze są planowane?

Marek Wadowski: Do tej pory przeznaczyliśmy ok. 100 mln zł na rzeczowe nakłady inwestycyjne ZG Brzeszcze. W latach 2016-2018 planujemy łączne nakłady na poziomie ok. 250 mln zł.

Buffet: Jak wygląda dzisiaj realizacja programu poprawy efektywności?

Marek Wadowski: Do tej pory zrealizowaliśmy 48% oszczędności zaplanowanych na lata 2016-2018. Oszczędności w poszczególnych segmentach przedstawiamy na str. 16 prezentacji wynikowej.

Energetyczny Inwestor: Jak w I kw. 2017 roku kształtowały się ceny energii? Czy podtrzymuje Pan wypowiedź z poprzedniego czatu, że w 2017 roku mogą być one na zbliżonym poziomie do 2016 roku?

Marek Wadowski: W I kwartale 2016 roku ceny energii były na poziomie wyższym niż w I kwartale 2017 roku. Powodem tego były niskie temperatury i niska generacja farm wiatrowych w I kwartale 2016 roku. Porównując ceny za cały 2017 i 2016 rok spodziewam się, że będą one na poziomie zbliżonym.

Andrzej: Czy pana zdaniem segment wydobycia zdoła wyjść na plus w tym roku?

Marek Wadowski: Segment Wydobycie powinien wygenerować dodatni wynik na poziomie EBITDA. Warunkiem tego jest zwiększenie poziomu wydobycia do ok. 7 mln ton (co jest planowane) oraz dyscyplina kosztowa.

shorttermism: W I kw. spółka znacznie zwiększyła przepływy operacyjne. Z czego to wynikało?

Marek Wadowski: Główne przyczyny wzrostu OCF są następujące: zapłata niższego podatku dochodowego (o ok. 180 mln zł r/r) oraz zmniejszenie stanu zapasów węgla (o ok. 280 tys. ton).

Analityk: Jak ocenia Pan obecną sytuację finansową Tauronu?

Marek Wadowski: Pomimo tego, że I kwartał 2017 roku był wyjątkowo dobry, należy wskazać na wyzwania jakie stoją przed Grupą Kapitałową TAURON: rosnące wymagania w zakresie regulacji jakościowej w obszarze dystrybucji (SAIDI, SAIFI, czas przyłączenia) oraz coraz wyższe obciążenia związane z kosztami CO2 i presja na wzrost cen węgla. Chciałbym podkreślić, że aby TAURON był podmiotem stabilnym finansowo niezbędna jest ciągła dyscyplina kosztowa.

fundamentalista: Dług netto do EBITDA jest na poziomie z I kw. 2016 roku. Czy spółka będzie dążyć do dalszego obniżania tego wskaźnika?

Marek Wadowski: Spodziewamy się, że w kolejnych kwartałach wskaźnik ten będzie wykazywał tendencję wzrostową, jest to spowodowane przede wszystkim realizacją inwestycji w El. Jaworzno III. Spółka będzie dążyła do utrzymania wskaźnika na bezpiecznym poziomie, działania podejmowane w tym zakresie będą zależały przede wszystkim od generowanego poziomu EBITDA i postępu w realizacji inwestycji.

Jaworzno4: dzień dobry, jak ocenia Pan perspektywy Ebit w dystrybucji w 2017 r.? Jak się wydaje wyniki tego segmentu są kluczowe dla całej grupy

Marek Wadowski: Jak wskazywaliśmy przy publikacji wyników za rok 2016, perspektywa segmentu Dystrybucja w tym roku powinna być stabilna.

reaktent: Czy prace związane z wdrożeniem rynku mocy są kontynuowane?

Marek Wadowski: Prace nad rynkiem mocy cały czas trwają. Projekt ustawy o rynku mocy jest obecnie na etapie prac rządowych, jednocześnie trwają uzgodnienia z Komisją Europejską. Liczymy na to, że do końca 2017 roku poznamy finalny kształt przyjętych rozwiązań.

Energetyk007: Co dalej z inwestycjami? Czy udaje się ograniczyć je tak jak zapowiadaliście to w nowej strategii?

Marek Wadowski: W zakresie inwestycji realizujemy przyjętą strategię zakładającą ich ograniczenie. Szczegółowe informacje na temat realizowanego programu inwestycyjnego znajdują się na str. 14 i 15 prezentacji.

pmazurek@poczta.onet.pl: Jakie inwestycje podejmuje spółka w obszarze OZE? Czy planowane są istotne zwiększenia mocy w tym segmencie?

Marek Wadowski: Jak sygnalizowaliśmy wcześniej, kierunkowe decyzje w tej kwestii uzależniamy od otoczenia regulacyjnego i rynkowego. Na bieżąco monitorujemy sytuację w tym zakresie.

Moderator: Szanowni Państwo, Dziękujemy za liczny udział w czacie i ciekawe pytania. Zapraszamy na kolejny czat, po wynikach za I półrocze 2017 roku.​

Relacja z czata inwestorskiego po wynikach za 2016 r.

Relacja z czata inwestorskiego po wynikach za 2016​ r.​​


Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą TAURON, który odbędzie się 16 marca (czwartek) o godz. 15:30. Na pytania inwestorów będzie odpowiadać Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

Moderator: Szanowni Państwo, Witamy na czacie dla inwestorów indywidualnych poświęconym omówieniu wyników Grupy TAURON za 2016 r. Serdecznie zapraszamy do zadawania pytań.

Albert N: Jak Pana zdaniem mogą kształtować się ceny energii w 2017 roku?

Marek Wadowski: Ceny energii w 2017 roku powinny kształtować się na poziomie zbliżonym do roku 2016, z uwagi na spadające ceny uprawnień do emisji CO2, możemy nawet mówić o możliwym lekkim spadku.

Ojciec Mateusz: EBITDA segmentu wydobycie ciągle ujemna. Kiedy można się spodziewać poprawy? Jakie działania są w tym kierunku podejmowane?

Marek Wadowski: W 2017 roku spodziewamy się dodatniego wyniku na poziomie EBITDA - jest to efektem przede wszystkim przewidywanego wzrostu wielkości wydobycia, będącego efektem inwestycji zrealizowanych m.in. w 2016 roku w zakresie robót przygotowawczych. Spodziewamy się wydobycia powyżej 7 mln ton z zastrzeżeniem braku wystąpienia nieprzewidywanych trudności geologiczno-górniczych.

Kato: Co z rynkiem mocy? Bo cisza o tym ostatnio?

Marek Wadowski: Według naszych informacji trwają uzgodnienia z Komisją Europejską, mamy nadzieję, że pierwsze aukcje zostaną uruchomione jeszcze w tym roku.

Damian: Jaki jest status prac nad kluczowymi projektami inwestycyjnymi Grupy TAURON?

Marek Wadowski: Zachęcam do zapoznania się z naszą prezentacją wynikową za rok 2016, slajd 23.

Andrzej: Dlaczego przychody z ORM będą mniejsze w 2017 roku?

Marek Wadowski: Z uwagi na przyjętą strategię handlową spodziewamy się spadku przychodów z tytułu ORM.

mecenas promyczek: Czy relatywnie niskie ceny prądu u naszych sąsiadów są zagrożeniem dla polskich producentów prądu? Dlaczego nie importujemy od tych krajów większych ilości prądu? Czy są jakieś ograniczenia techniczne/prawne pod tym względem?

Marek Wadowski: Podstawowym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy analizie poziomu importu jest przepustowość połączeń transgranicznych. Mając na względzie różnice w cenach hurtowych energii elektrycznej (są one niższe u sąsiadów) import jest czynnikiem wpływającym na obniżenie ceny. Warto też podkreślić, że import energii elektrycznej jest poddawany ścisłemu monitoringowi ze strony operatora, który ma możliwość wpływania na saldo wymiany transgranicznej.

wilk rynku: Ostatnie lata są dla energetyki dość trudne. Kiedy Pana zdaniem tendencja może się odwrócić i Tauron zacznie pokazywać poprawę zysków?

Marek Wadowski: Bardzo istotnym elementem wpływającym na funkcjonowanie energetyki jest otoczenie regulacyjne. Analizując możliwości odwrócenia niekorzystnych tendencji w energetyce warto śledzić zmiany w zakresie regulacji. Nie bez znaczenia jest także polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Jako Grupa TAURON duże nadzieje wiążemy z wprowadzeniem rynku mocy, jednocześnie intensywnie pracujemy nad poprawą efektywności w każdym obszarze naszej działalności.

Paul: Jak wygląda realizacja programu poprawy efektywności?

Marek Wadowski: Informacja została przedstawiona na slajdzie nr 25 prezentacji wynikowej za 2016 rok.

Roberto Carlos: Ile wynosi dług netto/ebitda obecnie? Czy istnieje groźba naruszenia kowenantów?

Marek Wadowski: Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec 2016 roku wynosi 2,32x. Oznacza to spadek w stosunku do końca Q3 2016 o 0,32x. Mając na względzie realizowany program poprawy efektywności oraz inicjatywy strategiczne nie widzimy ryzyka przekroczenia kowenantów.

sympatyczny: Z wyników widać, że wynik Tauron to przede wszystkim Dystrybucja. Czy w tym segmencie spodziewacie się w najbliższych 2-3 latach wzrostu wyników m.in. przez wzrost rentowności obligacji i wzrost wartości aktywów?

Marek Wadowski: TAURON Dystrybucja jest naszą największą spółką w Grupie. Jej wyniki są silnie uzależnione od polityki regulatora. Biorąc pod uwagę wzrost rentowności obligacji można się spodziewać wzrostu WACC. Pamiętajmy jednak, że regulator ma możliwości obniżenia tego wskaźnika poprzez jego korektę. Z tego względu patrzymy na segment Dystrybucji jako segment generujący stabilne wyniki finansowe i nie spodziewamy się znaczącego wzrostu WACC. Elementem potencjalnie poprawiającym wyniki Dystrybucji będzie systematyczny wzrost WRA.

Paul: Pod koniec 2016 roku TAURON wyemitował obligacje hybrydowe. Czym różnią się obligacje hybrydowe od klasycznego zadłużenia?

Marek Wadowski: Proponuję spojrzeć na slajd 22 prezentacji wynikowej za 2016 rok.

Inwestor indywidualny: Czy program efektywnościowy przynosi oczekiwane rezultaty? Czy jakieś odchylenia są możliwe od pierwotnych planów?

Marek Wadowski: Realizujemy program poprawy efektywności i inicjatywy strategiczne zgodnie z założeniami, więcej informacji znajduje się na slajdzie 25 prezentacji wynikowej za 2016 rok.

Energetykk: Projekt w Jaworznie może być realizowany z partnerami zewnętrznymi?

Marek Wadowski: Prowadzimy rozmowy z Polskim Funduszem Rozwoju na temat potencjalnego zaangażowania PFR w ten projekt.

Patryk: Jakie jest obecnie zatrudnienie w całym Tauron wydobycie?

Marek Wadowski: Na koniec 2016 roku zatrudnienie w TAURON Wydobycie wynosiło 6,7 tys. osób, w tym 1,5 tys. osób zatrudnionych w ZG Brzeszcze.

Andrzej: Dlaczego przychody z ORM w 2017 roku będą mniejsze niż w 2017?

Marek Wadowski: Budując strategię handlową na rok 2017 wzięliśmy pod uwagę przychody z ORM w porównaniu do możliwej do wygenerowania marży na sprzedaży energii elektrycznej z własnej produkcji. Efektem takiego podejścia jest poziom kontraktacji na 2017 rok. W skrócie można powiedzieć, że spadek przychodów z tytułu ORM jest równoważony wyższym wolumenem sprzedaży energii z własnej produkcji.

Dywersyfikant: Jakie są najważniejsze inwestycje dla spółki w 2017 roku?

Marek Wadowski: Najważniejsze inwestycje w 2017 roku to przede wszystkim kontynuacja budowy bloku w Jaworznie, EC Stalowa Wola oraz inwestycje w segmencie Wydobycia (zostały one wymienione na slajdzie 23 w prezentacji wynikowej za 2016 rok).

Moderator: Szanowni Państwo, Dziękujemy za liczny udział w czacie i ciekawe pytania. Zapraszamy na kolejny czat, po wynikach za I kwartał 2017 roku.​