Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce plików cookie.
O nas
 
Region:Górny Śląsk|zmień
 
 
 

Raport bieżący nr 25/2017

01.06.2017 13:14

Podpisanie porozumienia w sprawie potencjalnej współpracy przy realizacji projektu budowy bloku energetycznego 910 MW w Elektrowni Jaworzno III oraz rozwiązanie umowy inwestycyjnej dotyczącej bloku gazowo-parowego w Elektrowni Łagisza

W nawiązaniu do „Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025" (raport bieżący nr 34/2016 z 2 września 2016 r.), która zakłada realizację projektu budowy bloku 910 MW w Jaworznie („Projekt”) w nowej formule finansowania, przewidującej wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej wyżej wymienioną inwestycję do nowej spółki celowej, a następnie przystąpienie partnerów zewnętrznych do tej spółki, Zarząd TAURON Polska Energia S.A („Spółka”, „TAURON”) informuje, że w dniu 1 czerwca 2017 r. TAURON podpisał porozumienie („Porozumienie”) w sprawie wstępnych warunków potencjalnej współpracy w ramach Projektu z Funduszem Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych i Funduszem Inwestycji Infrastrukturalnych – Dłużnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych (łącznie „Fundusze”), zarządzanymi przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. Częścią portfela inwestycyjnego wymienionych Funduszy zarządza Polski Fundusz Rozwoju S.A. Na podstawie Porozumienia Fundusze wyraziły wstępne zainteresowanie zainwestowaniem w Projekt łącznie kwoty 880 mln zł, w drodze obejmowania przez Fundusze nowych udziałów w spółce celowej Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. („NJGT”), będącej obecnie jednoosobową spółką TAURON, która realizuje Projekt. Udział Funduszy w kapitale zakładowym NJGT nie będzie mógł przekroczyć 50 proc. minus jeden udział. Pozostała część udziałów NJGT będzie w posiadaniu Spółki lub Spółki i dodatkowego Inwestora (Inwestorów), przy czym Spółka będzie posiadała co najmniej 50 proc. plus jeden udział NJGT. Porozumienie wyraża wolę stron prowadzenia w dobrej wierze negocjacji w celu określenia zasad potencjalnej współpracy przy realizacji Projektu. Przystąpienie Funduszy do Projektu będzie uzależnione od wyników szczegółowej analizy Projektu przez Fundusze, uzgodnienia przez strony i spełnienia warunków określonych w dokumentacji transakcji oraz uzyskania przez Fundusze wymaganych zgód inwestycyjnych na uczestnictwo w Projekcie. Porozumienie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 r. Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 1 czerwca 2017 r. pomiędzy TAURON Wytwarzanie S.A. (spółka zależna od TAURON) a Polskim Funduszem Rozwoju S.A. (poprzednia nazwa: Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.) zostało zawarte porozumienie, na mocy którego rozwiązano umowę inwestycyjną zawartą pomiędzy wyżej wskazanymi podmiotami, której celem była wspólna realizacja projektu „Budowa Bloku Gazowo-Parowego klasy 413 MWe w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie”.O zawarciu umowy inwestycyjnej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 17/2015 z 13 lipca 2015 r. Rozwiązanie umowy inwestycyjnej wpisuje się w założenia „Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025", zakładającej wstrzymanie inwestycji w blok gazowo-parowy w Elektrowni Łagisza, co przekłada się na redukcję nakładów inwestycyjnych z tego tytułu w wysokości około 1,5 mld zł.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Filip Grzegorczyk - Prezes Zarządu
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Najnowsze raporty bieżące