Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce plików cookie.
O nas
 
Region:Górny Śląsk|zmień
 
 
 

Raporty bieżące

Publikacje:

Raport bieżący nr 35/2017

20.07.2017
Wpłynięcie pozwu w związku z wypowiedzeniem długoterminowych umów na zakup energii i praw majątkowych
Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 20 lipca 2017 r. wpłynął do Emitenta pozew z dnia 29 czerwca 2017 r. Gorzyca Wind Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przeciwko Emitentowi o zapłatę odszkodowania w kwocie 39,7 mln zł oraz ustalenie odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć...

Raport bieżący nr 34/2017

17.07.2017
Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu TAURON Polska Energia S.A.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2017 z 12 lipca 2017 r. w sprawie rejestracji zmian Statutu TAURON Polska Energia S.A. („Spółka") Zarząd Spółki informuje, że w dniu 17 lipca 2017 r. Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., działając na mocy § 20 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki, przyjęła jednolity tekst Statutu TAURON...

Raport bieżący nr 33/2017

12.07.2017
Rejestracja zmian Statutu TAURON Polska Energia S.A.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 12 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do Rejestru Przedsiębiorców...

Raport bieżący nr 32/2017

05.07.2017
Nadanie przez Fitch ratingu dla euroobligacji wyemitowanych przez TAURON Polska Energia S.A. w dniu 5 lipca 2017 r.
Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka") informuje, że 5 lipca 2017 r. agencja ratingowa Fitch nadała rating niezabezpieczonego i niepodporządkowanego zadłużenia w postaci 10-letnich euroobligacji Spółki o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro na poziomie „BBB”. Rating odzwierciedla wiodącą pozycję Spółki...

Raport bieżący nr 31/2017

05.07.2017
Emisja euroobligacji przez TAURON Polska Energia S.A.
W nawiązaniu do raportów bieżących 28/2017 z 14 czerwca 2017 r. i 30/2017 z 28 czerwca 2017 r. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 5 lipca 2017 r. Spółka wyemitowała euroobligacje o następujących parametrach:1. Łączna wartość nominalna: 500 000 000 EUR;2. Zapadalność: 10 lat;3. Okresy odsetkowe: roczne;4....

Raport bieżący nr 30/2017

28.06.2017
Ustalenie parametrów euroobligacji, które zostaną wyemitowane przez TAURON Polska Energia S.A.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2017 z 14 czerwca 2017 r. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2017 r. zostały ustalone następujące parametry euroobligacji, które zostaną wyemitowane przez Spółkę:1. Łączna wartość nominalna: 500 000 000 EUR;2. Zapadalność: 10 lat;3. Okresy...

Raport bieżący nr 29/2017

20.06.2017
Prolongata programu emisji obligacji
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie podpisania umów dotyczących programu emisji obligacji („Program”), Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 czerwca 2017 r. zostały podpisane aneksy do umowy agencyjnej i depozytowej oraz umowy gwarancyjnej,...

Raport bieżący nr 28/2017

14.06.2017
Ogłoszenie zamiaru przeprowadzenia emisji euroobligacji
Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 14 czerwca 2017 r. Emitent, w porozumieniu z konsorcjum banków inwestycyjnych, rozpoczął działania zmierzające do przeprowadzenia ewentualnej emisji euroobligacji, obejmujące w szczególności przeprowadzenie spotkań z inwestorami w Europie. Euroobligacje...

Raport bieżący nr 27/2017

05.06.2017
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 22/2017 z 29 maja 2017 r.
Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka"), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 22/2017 z 29 maja 2017 r., w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Członków Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej...

Raport bieżący nr 26/2017

02.06.2017
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. w dniu 29 maja 2017 r.
Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 maja 2017 r. akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów byli: - Skarb Państwa, któremu przysługiwało 526.848.384 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 46,02% w liczbie głosów uczestniczących...
Na stronie: