Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce plików cookie.
O nas
 
Region:Górny Śląsk|zmień
 
 
 

Raporty bieżące

Publikacje:

Raport bieżący nr 12/2017

20.04.2017
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie projektu zgazowania węgla
Zarząd TAURON Polska Energia S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 20 kwietnia 2017 r. pomiędzy Emitentem oraz spółką Grupa Azoty S.A. (dalej: „Grupa Azoty”, a łącznie z Emitentem: „Strony”), został podpisany list intencyjny (dalej: „List intencyjny”) określający ogólne zasady...

Raport bieżący nr 11/2017

31.03.2017
Wejście w życie porozumienia i aneksów dotyczących warunków dalszej realizacji projektu "Budowa bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli"
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2016 z 27 października 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia i aneksów dotyczących warunków dalszej realizacji projektu „Budowa bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli” („Projekt”), Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”, „TAURON”) informuje,...

Raport bieżący nr 10/2017

15.03.2017
Zmiany w składzie Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
TAURON Polska Energia S.A. („Spółka") informuje, że w dniu 15 marca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała ze skutkiem na koniec dnia 15 marca 2017 r. wszystkich członków Zarządu Spółki IV wspólnej kadencji, tj.:1. Filipa Grzegorczyka - Prezesa Zarządu,2. Jarosława Brodę - Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania...

Raport bieżący nr 9/2017

15.03.2017
Wybór biegłego rewidenta
Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka") informuje, iż w dniu 15 marca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru spółki Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa („Ernst & Young”) jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego...

Raport bieżący nr 8/2017

13.03.2017
Decyzja Zarządu TAURON Polska Energia S.A. w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o pokrycie straty netto Spółki za rok obrotowy 2016 z kapitału zapasowego Spółki oraz nierekomendowania użycia kapitału zapasowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy
Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 marca 2017 r. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. podjął uchwałę w sprawie skierowania wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. o pokrycie straty netto Spółki za rok obrotowy 2016 z kapitału zapasowego Spółki. Strata netto...

Raport bieżący nr 7/2017

01.03.2017
Podpisanie aneksu do umowy na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III
W nawiązaniu do raportu bieżącego 5/2017 z 28 lutego 2017 r. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent") informuje, że w dniu 1 marca 2017 r. zarząd spółki zależnej od Emitenta - TAURON Wytwarzanie S.A. („Zamawiający") podpisał z konsorcjum RAFAKO S.A. - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. („Konsorcjum", „Wykonawca")...

Raport bieżący nr 6/2017

28.02.2017
Wypowiedzenie umów długoterminowych na zakup praw majątkowych przez spółkę zależną
Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent") informuje, iż w dniu 28 lutego 2017 r. TAURON Sprzedaż sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta, dalej „Spółka Zależna”) złożyła oświadczenia o wypowiedzeniu długoterminowych umów na zakup przez Spółkę Zależną praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii...

Raport bieżący nr 5/2017

28.02.2017
Decyzja w sprawie zmiany umowy z konsorcjum RAFAKO S.A. - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III
Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent") informuje, że w dniu 28 lutego 2017 r. zarząd spółki zależnej od Emitenta - TAURON Wytwarzanie S.A. („Zamawiający"), zdecydował o podpisaniu z konsorcjum RAFAKO S.A. - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. („Konsorcjum", „Wykonawca") aneksu („Aneks”) do umowy na...

Raport bieżący nr 4/2017

14.02.2017
Szacunkowe wyniki Grupy TAURON Polska Energia za rok 2016 i IV kwartał 2016 r.
Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz dane operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za 2016 rok oraz za IV kwartał 2016 r. uwzględniające wyniki testów na utratę wartości aktywów, o których Spółka informowała...

Raport bieżący nr 3/2017

14.02.2017
Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych na dzień 31 grudnia 2016 r. odpisów z tytułu utraty wartości bilansowej jednostek wytwórczych segmentu Wytwarzanie
Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, że wobec zakończenia głównych prac związanych z testami na utratę wartości aktywów na dzień 31 grudnia 2016 r., Zarząd TAURON Polska Energia S.A. w dniu 14 lutego 2017 r. podjął decyzję o rozpoznaniu w segmencie Wytwarzanie odpisów aktualizujących z tytułu utraty...
Na stronie: